(Minimaal) tweemaal per jaar komen de Klantenpanels en Raden van Advies op Terschelling bijeen om te overleggen met Rederij Doeksen. Zijn er breed gedragen onderwerpen betreffend de service van Rederij Doeksen die u graag wilt aankaarten? Meld het uw contactpersoon (zie hieronder). Persoonlijke opmerkingen kunnen via de daarvoor bestemde kanalen (klachten- en suggestiebussen, info@rederij-doeksen.nl, etc.) worden ingebracht.

Klantenpanel Terschelling

 • Opgericht in 2008 op initiatief van Rederij Doeksen, vooruitlopend op de concessie.
 • Samenstelling deels voorgeschreven door de Wet Personenvervoer, daarnaast op advies gemeentebestuur eiland.
 • Voorzitter: directie TSM (Paul Melles)

Deelnemers

 • Gerhard Brouwer (Buren West, g.brouwer@ziggo.nl)
 • Jort Haan (Arriva, duinland@ziggo.nl)
 • Floor Lagerweij (Buren Midsland, floor.lagerweij@ziggo.nl)
 • Erik van Rees (LTO, avk15701@hotmail.com)
 • Roelan Schroor (VVV, r.schroor@vvvterschelling.nl)
 • Berend Snijder (Buren Hoorn, berendsnijder@gmail.com)
 • Monique de Boer (Stichting Individuele Logiesverstrekkers – SIL, info@zeeenwind.nl)

Taken en bevoegdheden

In samenspraak met de eilanders de dienstverlening evalueren en verbeteren.

Raad van Advies Terschelling

 • Opgericht in 2014 in aansluiting op de afspraken, gemaakt bij de vaststellingsovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden, EVT en TSM.
 • Samenstelling is vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Advies en het Huishoudelijk Reglement.
 • Voorzitter: onafhankelijk (Sietse Haringa, sharinga@xs4all.nl)

Deelnemers

 • Jort Haan (Arriva, duinland@ziggo.nl)
 • Karin Lodder (TOV, ka.lodder@gmail.com)
 • Roelan Schroor (VVV, r.schroor@vvvterschelling.nl)
 • Berend Snijder (Bevolking, berendsnijder@gmail.com)
 • Melis de Vries (TCV, melisdevries@icloud.com)

Taken en bevoegdheden (selectie)

 • De RvA geeft de directie van TSM gevraagd en ongevraagd advies over veerdienst gerelateerde zaken. Deze adviezen moeten de mening van de eilanders goed vertegenwoordigen. De directie van TSM zorgt ervoor dat de RvA tijdig voldoende informatie heeft om goed advies uit te kunnen brengen.
 • TSM bespreekt de adviezen van de RvA in het Vervoerplan, dat TSM jaarlijks moet indienen bij de concessieverlener. Als TSM besluit bepaalde adviezen van de RvA niet op te volgen, wordt in het Vervoerplan onderbouwd waarom.
 • De RvA fungeert als klankbord voor de directie van TSM.

Website

Het Klantenpanel op Terschelling beheert deze website, waar u de verslagen van de vergaderingen en andere informatie kunt nalezen.