Reactie Klantenpanel en Raad van Advies Terschelling op Vervoerplan 2021

Vooraf: Toelichting en Tijdspad

Hieronder leest u de reactie van de Raad van Advies en het Klantenpanel op het vervoerplan 2021. Het vervoerplan houdt de status ‘concept’ tot de concessieverlener het bekrachtigt, zie onderstaand tijdspad.

  • Concept vervoerplan bekend bij RvA en Klantenpanel>
  • Zienswijze voor 3 juli indienen>
  • Rederij Doeksen voorziet zienswijze van commentaar voor 1 augustus, aan concessieverlener>
  • Concessieverlener reageert rond 15 september 2020.

Terschelling, 29-06-2020

Reactie Klantenpanel en Raad van Advies Terschelling op Vervoerplan 2021

Corona crisis

De door de Raad van Advies en het Klantenpanel geplande openbare inloop avond kon hierdoor helaas niet doorgaan. Volgens het oorspronkelijke plan zou dit eind mei plaatsgevonden hebben, na de meivakantie met in het achterhoofd dat de nieuwe veerboten Willem Barendsz en Willem de Vlamingh dan hun vuurdoop gehad zouden hebben, na de Fjoertoer, Pasen en dus de meivakantie. Helaas door corona geen drukke perioden in deze eerste maanden van het jaar. Wel vanuit de diverse achterbannen reeds lang veel uitgesproken zorg over het tijdig inzetbaar zijn van de nieuwe veerboten, en sinds de corona en nadat duidelijk is geworden dat de boten niet op tijd inzetbaar waren de vragen hoe de situatie bij de veerdienst eruit zou hebben gezien zonder corona, immers de vloot zou niet compleet geweest zijn. De grote vraag van met name de ondernemers in de logiessector, de vraag ook die tot veel wantrouwen en frictie jegens de rederij heeft geleid, is waarom de rederij de nieuwe boten wel in het boekingssysteem mee heeft laten draaien en de indruk gewekt heeft dat ze op tijd inzetbaar zouden zijn terwijl ze toch al veel eerder hebben moeten weten dat ze niet tijdig inzetbaar zouden zijn?

Voorwoord pag 2

“trekken wij graag gezamenlijk op…….”
Hierbij herhalen wij ons advies van 01-07-2019 : “Wij adviseren veel meer met pilots te gaan werken op de dinsdag t/m donderdag om zo het reizen op die dagen te stimuleren. Wij noemen als voorbeeld het uitbreiden van de caravanactie en kortingen zoals b.v. per auto een bestuurder gratis.”

Pag 3 Dienstregeling

U gaat uit van herstel tot niveau 2019. Stel dat groei groter is, hebt u dan voldoende capaciteit beschikbaar. Wij adviseren rekening te houden met een potentiele groei. Bijvoorbeeld door MS Midsland in de vloot te houden.

Pag 4 Verwachting van operationeel zijn bagage en fietsenvervoer op LNG-autoveerboten: “in 2021”
Dat zou zowel januari alsook december kunnen zijn.
Wij adviseren om nadere aanduiding in het jaar op te nemen.

Pag 4 Annuleringskosten

Vanuit klantvriendelijkheid vinden we het niet logisch dat er ook bij een zeer vroegtijdige annulering kosten in rekening gebracht worden. Mogelijk zal dit een effect hebben op de bereidbaarheid vroegtijdig te reserveren. Hetgeen in het voordeel van de Rederij is omdat ze dan vroegtijdig inzicht in de reispatronen krijgt. Uw redenatie dat passagiers gestimuleerd worden om hun boeking niet te annuleren, maar kosteloos te wijzigen, betwijfelen wij ten zeerste.

Wij missen hierin uw motivatie en adviseren dit niet door te voeren.

Pag 5 Sneldienst vs veerdienst

Opmerking: Wij denken dat de sneldienst afvaarten steeds belangrijker gaan worden m.n. door korte vaartijd i.c.m. kortere vakanties.

Pag 7 2020 -50%

Wij missen hier de onderbouwing. Met de versoepeling van de huidige maatregelen per 1 juli 2020 lijkt ons dat u dit moet gaan herzien.

Pag 7 marktherstel tot het niveau 2019

Wij adviseren om rekening te houden met groei m.n. buiten het hoogseizoen en ook voor Terschelling jaarrond drie afvaarten van de veerdienst in te voeren. De aanduiding winter- en zomerdienst rooster kan dan vervangen worden door jaarrooster.

Pag 8 Vloot

In 2021 varen met vier autoveerboten en twee snelboten.
Wij adviseren om de MS Midsland als 5e in de vloot te houden.

Pag 8 “vervoer van afval en gevaarlijke stoffen ……… voornamelijk gescheiden van personenveerdienst ….. “
Wij adviseren om “voornamelijk” te schrappen en afval en gevaarlijke stoffen uitsluitend op de MS Noord Nederland te vervoeren.

Pagina 9 Vraag gestuurd varen

Zoals besproken in ons voorgaande overleg adviseren wij om gasten hun interesse in een drukke dag kenbaar te laten maken via het reserveringssysteem. Een soort wachtlijst. Zo is er beter inzicht in de echte vraag en kun je gasten direct bereiken bij het inzetten van een extra boot. Zo is vraag gestuurd varen ook beter zichtbaar en inzetbaar.

Vraag gestuurde afvaarten dienen tijdiger ingezet te worden, anders leid het juist tot markt verlies omdat gasten een andere bestemming kiezen als ze niet kunnen boeken op de door hun gewenste tijd en afvaart. Wij adviseren eerder bekend te maken wanneer er extra afvaarten ingezet worden. Dus: eerder constateren, reageren, acteren en communiceren.

Pag 9

“Indien een vraag gestuurde afvaart twee jaar op rij wordt ingezet, dan wordt deze afvaart normaal gesproken het eerstvolgende jaar in de basisdienstregeling opgenomen.”
Opmerking: wij zien geen toevoegingen in de basisdienstregeling.
Wij adviseren na te gaan welke afvaarten het hier betreft en deze alsnog op te nemen in de basisdienstregeling.

Pag 12 Horeca

Wij adviseren daarnaast een ruimere openstelling van de eetgelegenheden m.n. in de winterperiode en op rustige afvaartijden in bepaalde salons te gaan bedienen. Motivatie: er zijn regelmatig klachten van eilanders en gasten die op laatste afvaarten geen gebruik meer kunnen maken van de restaurants. Wij zien hier een goodwill en verdienmodel.

Pag 13 Bedrijfsmilieuplan

Wij adviseren om het toe te voegen als bijlage bij het vervoerplan.

Pag 14 Basisdienstregeling

Wij verwachten te weinig autocapaciteit in de basisdienstregeling nu de Willem Barentsz het vaarrooster van de Friesland gaat overnemen, m.n. op de vrijdag maandag. Wij adviseren deze krimp op te vangen in de basisdienstregeling.

Pag 14 Basisdienstregeling

Vroege snelboot maandag. Wat heeft de enquête hierover opgeleverd.

Pag 14 Busverbinding op Terschelling

Zoals u het hier omschrijft zou Arriva Terschelling uitsluitend op de boottijden rijden. Hiermee doet u Arriva Terschelling tekort. Arriva heeft op Terschelling 3 buslijnen, daarnaast is er een vertrekkende bus bij elke aankomst van een boot.

Pag 14 aankomst- en vertrektijden trein in 2021 drastisch zullen wijzigen

Wij geven dus adviezen op een vaarschema wat nog drastisch kan wijzigen. Wij adviseren u om de nu gecommuniceerde tijden niet meer te wijzigen.

Pag 15 aankomsttijden

Op Terschelling is er al langer behoefte aan vaste aankomsttijden van het autoveer. Het kan nu gemakkelijk tot een half uur verschillen. Waardoor er veel wachttijd ontstaat.
Wij adviseren opnieuw om vaste aankomsttijden te hanteren.

Pag 18 Veerdienst T-H vv

De afvaarttijd van de sneldienst Terschelling – Harlingen op zondag om 7:10 u wordt 7:05 u. “Zondag” moet zijn “dagelijks”

Pag 25 Tarieven

De door u benoemde verliezen v.w.b. corona crises worden nagenoeg geheel vergoed door de overheid. Wij adviseren u om de door u aangehaalde verliezen voor ons inzichtelijk te maken. Wat de toegepaste index betreft merken wij op dat m.n. bij de sneldiensten dit veel hoger is (8% o.b.v. eilandertarief). De samenhang tussen een veerbootkaartje en een sneldiensttoeslag is onduidelijk. Wij adviseren dit inzichtelijk te maken en geen prijsverhogingen toe te passen.

Pag 25

Wij adviseren om op alle autotarieven een tarief per halve meter te hanteren. Indien u dit niet doorvoert adviseren wij u op zijn minst de supplementen aan de auto’s, die binnen de 6 mtr vallen, te laten vervallen. Het leidt nog steeds tot teveel klachten en onbegrip.

Pag 27 Voorziene extra vervoersvraag

Wij adviseren u om aan te geven wanneer het voor de reiziger zichtbaar wordt dat u extra vervoerscapaciteit inzet.

Pag 27 Volgorde bij het uitbreiden van voertuigcapaciteit

Wij vragen ons af wat er bedoeld wordt met “andere vervoerders”.
Wij adviseren om de zinssnede (mits vervoer gegarandeerd door andere vervoerders) weg te laten.

Pag 28 Onderhoud MS Noord-Nederland

De data 05-01 t/m 27-01 zit erg dicht op de kerstvakantie. Wij adviseren om een ruimere marge te houden.

Pag 28 Onderhoud MS Friesland

De data 01-03 t/m 04-03, maandag 01-03 zal een drukke dag zijn i.v.m. einde voorjaarsvakantie. Wij adviseren om een ruimere marge aan te houden.

Pag 29 Onderhoud MS Tiger

De data 04-01 t/m 10-02 zit erg dicht op de kerstvakantie. Wij adviseren om een ruimere marge te houden.

Pag 37 Verbetering klimaatbeheersing

Wij ervaren, gezien de opmerkingen die wij ontvangen, nog geen verbetering klimaatbeheersing in de terminals.

Bijlage veerdienst T-H vv

Wij vinden de extra afvaart van H-T om 11.35 uur ongelukkig gekozen, want hierdoor sluit je eventueel extra vroegere of latere afvaarten op acceptabele tijden uit. Dit zien we de gehele winterperiode terug komen. Wij adviseren om deze tijden zo aan te passen (te vervroegen) zodat een tweede extra afvaart op een acceptabele tijd mogelijk is. Zie hier naar het zomerrooster waarbij de boot om 10.35 uur vanaf Terschelling naar Harlingen vaart. In verband met de wisseldagen komende kerstvakantie, mede op maandag, adviseren wij ook hier nu al extra afvaarten in te roosteren. Wellicht is het de beste optie om hier extra de Friesland in te zetten i.p.v. de Willem de Vlamingh vanaf Harlingen, de ervaring leert dat de meeste mensen in deze periode een auto meenemen. Wij horen graag waarom u kiest voor de Willem de Vlamingh als extra voor de wintermaanden.

Wij zien bij diverse feestdagen en vakanties gaten in de dienstregeling. Bijvoorbeeld: aankomende kerstvakantie. Wij verwachten de wissels op zondag en maandag, hiervoor staan nauwelijks of geen extra afvaarten in de dienstregeling. Hetzelfde patroon zien we bij Hemelvaart, Pasen, Pinksteren en de zaterdag van de Fjoertoer.

Wij adviseren u om nu al meer capaciteit op te nemen.

Einde

Reactie Klantenpanel en Raad van Advies Terschelling op Vervoerplan 2021