RvA en het Vervoersplan 2022 Rederij Doeksen

RvA en het Vervoersplan 2022 Rederij Doeksen. Hoe werkt het?

Het definitieve vervoersplan van Rederij Doeksen is door de Raad van Advies en het klantenpanel in de maand juni uitgebreid besproken. Voor 1 juli zijn de adviezen zoals ze in het vervoerplan te vinden zijn naar Doeksen gestuurd. Daarna heeft Rederij Doeksen deze adviezen, tezamen met die van de Gemeente en het CWW voorzien van hun commentaar naar de concessieverlener gestuurd. De concessieverlener is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Staatssecretaris van Weyenberg heeft nu, rekening houdend met al die adviezen en het commentaar van Rederij Doeksen, het vervoerplan vastgesteld zoals het hieronder te downloaden is.

Wil je meer weten over het werk van de Raad van Advies of het klantenpanel, neem dan contact op met een van de deelnemers. Wil je jouw ervaringen aan ons kwijt? Vul dan dit formulier in, wij lezen alles (maar kunnen niet overal op reageren) en nemen het mee in de geplande overleggen.

Reactie Klantenpanel en Raad van Advies Terschelling op Vervoerplan 2021

Vooraf: Toelichting en Tijdspad

Hieronder leest u de reactie van de Raad van Advies en het Klantenpanel op het vervoerplan 2021. Het vervoerplan houdt de status ‘concept’ tot de concessieverlener het bekrachtigt, zie onderstaand tijdspad.

 • Concept vervoerplan bekend bij RvA en Klantenpanel>
 • Zienswijze voor 3 juli indienen>
 • Rederij Doeksen voorziet zienswijze van commentaar voor 1 augustus, aan concessieverlener>
 • Concessieverlener reageert rond 15 september 2020.

Terschelling, 29-06-2020

Reactie Klantenpanel en Raad van Advies Terschelling op Vervoerplan 2021

Corona crisis

De door de Raad van Advies en het Klantenpanel geplande openbare inloop avond kon hierdoor helaas niet doorgaan. Volgens het oorspronkelijke plan zou dit eind mei plaatsgevonden hebben, na de meivakantie met in het achterhoofd dat de nieuwe veerboten Willem Barendsz en Willem de Vlamingh dan hun vuurdoop gehad zouden hebben, na de Fjoertoer, Pasen en dus de meivakantie. Helaas door corona geen drukke perioden in deze eerste maanden van het jaar. Wel vanuit de diverse achterbannen reeds lang veel uitgesproken zorg over het tijdig inzetbaar zijn van de nieuwe veerboten, en sinds de corona en nadat duidelijk is geworden dat de boten niet op tijd inzetbaar waren de vragen hoe de situatie bij de veerdienst eruit zou hebben gezien zonder corona, immers de vloot zou niet compleet geweest zijn. De grote vraag van met name de ondernemers in de logiessector, de vraag ook die tot veel wantrouwen en frictie jegens de rederij heeft geleid, is waarom de rederij de nieuwe boten wel in het boekingssysteem mee heeft laten draaien en de indruk gewekt heeft dat ze op tijd inzetbaar zouden zijn terwijl ze toch al veel eerder hebben moeten weten dat ze niet tijdig inzetbaar zouden zijn?

Voorwoord pag 2

“trekken wij graag gezamenlijk op…….”
Hierbij herhalen wij ons advies van 01-07-2019 : “Wij adviseren veel meer met pilots te gaan werken op de dinsdag t/m donderdag om zo het reizen op die dagen te stimuleren. Wij noemen als voorbeeld het uitbreiden van de caravanactie en kortingen zoals b.v. per auto een bestuurder gratis.”

Pag 3 Dienstregeling

U gaat uit van herstel tot niveau 2019. Stel dat groei groter is, hebt u dan voldoende capaciteit beschikbaar. Wij adviseren rekening te houden met een potentiele groei. Bijvoorbeeld door MS Midsland in de vloot te houden.

Pag 4 Verwachting van operationeel zijn bagage en fietsenvervoer op LNG-autoveerboten: “in 2021”
Dat zou zowel januari alsook december kunnen zijn.
Wij adviseren om nadere aanduiding in het jaar op te nemen.

Pag 4 Annuleringskosten

Vanuit klantvriendelijkheid vinden we het niet logisch dat er ook bij een zeer vroegtijdige annulering kosten in rekening gebracht worden. Mogelijk zal dit een effect hebben op de bereidbaarheid vroegtijdig te reserveren. Hetgeen in het voordeel van de Rederij is omdat ze dan vroegtijdig inzicht in de reispatronen krijgt. Uw redenatie dat passagiers gestimuleerd worden om hun boeking niet te annuleren, maar kosteloos te wijzigen, betwijfelen wij ten zeerste.

Wij missen hierin uw motivatie en adviseren dit niet door te voeren.

Pag 5 Sneldienst vs veerdienst

Opmerking: Wij denken dat de sneldienst afvaarten steeds belangrijker gaan worden m.n. door korte vaartijd i.c.m. kortere vakanties.

Pag 7 2020 -50%

Wij missen hier de onderbouwing. Met de versoepeling van de huidige maatregelen per 1 juli 2020 lijkt ons dat u dit moet gaan herzien.

Pag 7 marktherstel tot het niveau 2019

Wij adviseren om rekening te houden met groei m.n. buiten het hoogseizoen en ook voor Terschelling jaarrond drie afvaarten van de veerdienst in te voeren. De aanduiding winter- en zomerdienst rooster kan dan vervangen worden door jaarrooster.

Pag 8 Vloot

In 2021 varen met vier autoveerboten en twee snelboten.
Wij adviseren om de MS Midsland als 5e in de vloot te houden.

Pag 8 “vervoer van afval en gevaarlijke stoffen ……… voornamelijk gescheiden van personenveerdienst ….. “
Wij adviseren om “voornamelijk” te schrappen en afval en gevaarlijke stoffen uitsluitend op de MS Noord Nederland te vervoeren.

Pagina 9 Vraag gestuurd varen

Zoals besproken in ons voorgaande overleg adviseren wij om gasten hun interesse in een drukke dag kenbaar te laten maken via het reserveringssysteem. Een soort wachtlijst. Zo is er beter inzicht in de echte vraag en kun je gasten direct bereiken bij het inzetten van een extra boot. Zo is vraag gestuurd varen ook beter zichtbaar en inzetbaar.

Vraag gestuurde afvaarten dienen tijdiger ingezet te worden, anders leid het juist tot markt verlies omdat gasten een andere bestemming kiezen als ze niet kunnen boeken op de door hun gewenste tijd en afvaart. Wij adviseren eerder bekend te maken wanneer er extra afvaarten ingezet worden. Dus: eerder constateren, reageren, acteren en communiceren.

Pag 9

“Indien een vraag gestuurde afvaart twee jaar op rij wordt ingezet, dan wordt deze afvaart normaal gesproken het eerstvolgende jaar in de basisdienstregeling opgenomen.”
Opmerking: wij zien geen toevoegingen in de basisdienstregeling.
Wij adviseren na te gaan welke afvaarten het hier betreft en deze alsnog op te nemen in de basisdienstregeling.

Pag 12 Horeca

Wij adviseren daarnaast een ruimere openstelling van de eetgelegenheden m.n. in de winterperiode en op rustige afvaartijden in bepaalde salons te gaan bedienen. Motivatie: er zijn regelmatig klachten van eilanders en gasten die op laatste afvaarten geen gebruik meer kunnen maken van de restaurants. Wij zien hier een goodwill en verdienmodel.

Pag 13 Bedrijfsmilieuplan

Wij adviseren om het toe te voegen als bijlage bij het vervoerplan.

Pag 14 Basisdienstregeling

Wij verwachten te weinig autocapaciteit in de basisdienstregeling nu de Willem Barentsz het vaarrooster van de Friesland gaat overnemen, m.n. op de vrijdag maandag. Wij adviseren deze krimp op te vangen in de basisdienstregeling.

Pag 14 Basisdienstregeling

Vroege snelboot maandag. Wat heeft de enquête hierover opgeleverd.

Pag 14 Busverbinding op Terschelling

Zoals u het hier omschrijft zou Arriva Terschelling uitsluitend op de boottijden rijden. Hiermee doet u Arriva Terschelling tekort. Arriva heeft op Terschelling 3 buslijnen, daarnaast is er een vertrekkende bus bij elke aankomst van een boot.

Pag 14 aankomst- en vertrektijden trein in 2021 drastisch zullen wijzigen

Wij geven dus adviezen op een vaarschema wat nog drastisch kan wijzigen. Wij adviseren u om de nu gecommuniceerde tijden niet meer te wijzigen.

Pag 15 aankomsttijden

Op Terschelling is er al langer behoefte aan vaste aankomsttijden van het autoveer. Het kan nu gemakkelijk tot een half uur verschillen. Waardoor er veel wachttijd ontstaat.
Wij adviseren opnieuw om vaste aankomsttijden te hanteren.

Pag 18 Veerdienst T-H vv

De afvaarttijd van de sneldienst Terschelling – Harlingen op zondag om 7:10 u wordt 7:05 u. “Zondag” moet zijn “dagelijks”

Pag 25 Tarieven

De door u benoemde verliezen v.w.b. corona crises worden nagenoeg geheel vergoed door de overheid. Wij adviseren u om de door u aangehaalde verliezen voor ons inzichtelijk te maken. Wat de toegepaste index betreft merken wij op dat m.n. bij de sneldiensten dit veel hoger is (8% o.b.v. eilandertarief). De samenhang tussen een veerbootkaartje en een sneldiensttoeslag is onduidelijk. Wij adviseren dit inzichtelijk te maken en geen prijsverhogingen toe te passen.

Pag 25

Wij adviseren om op alle autotarieven een tarief per halve meter te hanteren. Indien u dit niet doorvoert adviseren wij u op zijn minst de supplementen aan de auto’s, die binnen de 6 mtr vallen, te laten vervallen. Het leidt nog steeds tot teveel klachten en onbegrip.

Pag 27 Voorziene extra vervoersvraag

Wij adviseren u om aan te geven wanneer het voor de reiziger zichtbaar wordt dat u extra vervoerscapaciteit inzet.

Pag 27 Volgorde bij het uitbreiden van voertuigcapaciteit

Wij vragen ons af wat er bedoeld wordt met “andere vervoerders”.
Wij adviseren om de zinssnede (mits vervoer gegarandeerd door andere vervoerders) weg te laten.

Pag 28 Onderhoud MS Noord-Nederland

De data 05-01 t/m 27-01 zit erg dicht op de kerstvakantie. Wij adviseren om een ruimere marge te houden.

Pag 28 Onderhoud MS Friesland

De data 01-03 t/m 04-03, maandag 01-03 zal een drukke dag zijn i.v.m. einde voorjaarsvakantie. Wij adviseren om een ruimere marge aan te houden.

Pag 29 Onderhoud MS Tiger

De data 04-01 t/m 10-02 zit erg dicht op de kerstvakantie. Wij adviseren om een ruimere marge te houden.

Pag 37 Verbetering klimaatbeheersing

Wij ervaren, gezien de opmerkingen die wij ontvangen, nog geen verbetering klimaatbeheersing in de terminals.

Bijlage veerdienst T-H vv

Wij vinden de extra afvaart van H-T om 11.35 uur ongelukkig gekozen, want hierdoor sluit je eventueel extra vroegere of latere afvaarten op acceptabele tijden uit. Dit zien we de gehele winterperiode terug komen. Wij adviseren om deze tijden zo aan te passen (te vervroegen) zodat een tweede extra afvaart op een acceptabele tijd mogelijk is. Zie hier naar het zomerrooster waarbij de boot om 10.35 uur vanaf Terschelling naar Harlingen vaart. In verband met de wisseldagen komende kerstvakantie, mede op maandag, adviseren wij ook hier nu al extra afvaarten in te roosteren. Wellicht is het de beste optie om hier extra de Friesland in te zetten i.p.v. de Willem de Vlamingh vanaf Harlingen, de ervaring leert dat de meeste mensen in deze periode een auto meenemen. Wij horen graag waarom u kiest voor de Willem de Vlamingh als extra voor de wintermaanden.

Wij zien bij diverse feestdagen en vakanties gaten in de dienstregeling. Bijvoorbeeld: aankomende kerstvakantie. Wij verwachten de wissels op zondag en maandag, hiervoor staan nauwelijks of geen extra afvaarten in de dienstregeling. Hetzelfde patroon zien we bij Hemelvaart, Pasen, Pinksteren en de zaterdag van de Fjoertoer.

Wij adviseren u om nu al meer capaciteit op te nemen.

Einde

Reactie Klantenpanel en Raad van Advies Terschelling op Vervoerplan 2021

Uitnodiging info avond

Uitnodiging info avond

Van wie : Raad van Advies en Klantenpanel Doeksen

Voor wie : Iedereen

Waar : Aula MAVO ingang via Driemaster / Bibliotheek

Wanneer : Dinsdag 18 april aanvang 20.00 uur

Belangrijkste onderwerpen :

 • Dienstregeling 2018 ( nieuwe boten )
 • Tariefdifferentiatie

En wat verder ter tafel komt,voor meer info zie onze website www.klantenadvies.nl .

Graag tot ziens op 18 april,

Raad van Advies en Klantenpanel Doeksen .

Inloop- en discussieavond Raad van Advies en Klantenpanel Veerdienst Terschelling

Inloop- en discussieavond Raad van Advies en Klantenpanel Veerdienst Terschelling (RvA/KP) 

Wanneer:        Dinsdag 18 april 2017, vanaf 20.00u

Waar:              Aula van de Mavo, ingang via de Driemaster, Midsland.

Voor wie:        Verhuurders (hotels, pensions, huisjes, camping, B&B etc), Ondernemers (horeca, winkels, activiteiten en andere bedrijven) , Bewoners,Gasten en Overige Belangstellenden van en voor Terschelling .

De avond is bedoeld om jullie te informeren en informatie uit te wisselen over zaken die (gaan) spelen in de gesprekken van de RvA/KP met de Rederij.

Uw input is zeer belangrijk !

Dit jaar zijn er twee hoofdonderwerpen.

1.Dienstregeling nieuwe boten.

Paul Melles informeert ons over de eerste gedachten hierover. Een eerste reactie van jullie helpt ons hierover in de RvA/KP verder te praten;

2.Tariefdifferentiatie en samenwerking

De Raad van Advies wil ideeën ophalen over mogelijkheden van tariefdifferentiatie en samenwerking om daar een succes van te maken. Vragen zoals:

 • Willen we het bezoek in de rustige tijden en/of van speciale doelgroepen stimuleren?
 • Kan dat via tariefdifferentiatie en hoe er samen voor te zorgen dat het leidt tot extra bezoek?
 • Wat voor soort tariefdifferentiatie kun je dan aan denken: door de week, bepaalde maanden/weken, bepaalde doelgroepen, bepaalde acties of nog andere.
 • Hoe maken we de verblijf- en andere voorzieningen op het eiland aantrekkelijk voor bezoek buiten het seizoen en/of van die speciale doelgroepen?
 • Welke goeie samenwerkingsacties tussen de Rederij en eilander bedrijven en verhuurders kun je hiervoor nog bedenken.

Uiteraard is er daarnaast gelegenheid om andere zaken en vragen aan de orde te stellen.

Graag zien we jullie komen.

Monique de Boer, Gerard Brouwer, Jort Haan, Floor Lagerweij, Karin Lodder, Erik van Rees, Roelan Schroor, Berend Snijder, Melis de Vries

 

Stand van zaken Raad van Advies januari 2017

De Raad Van Advies (RVA) voor de veerdienst van Terschelling functioneert nu dik twee jaar. In deze eerstemaand van het nieuwe jaar willen we graag aangeven waar we nu staan , een terug- en een vooruitblik tegelijk.

De RVA is eind 2014 ingesteld. Dat gebeurde bij het akkoord dat het Rijk, Doeksen en de EVT sloten over de beëindiging van de concurrentie. Ook Vlieland kreeg een eigen RVA.

Jaarlijks schrijft Doeksen een vervoerplan , waarin ze hun plannen en verwachtingen voor het komende jaar verwoorden aan de concessieverlener, de overheid. De RVA heeft als taak te adviseren over het jaarlijkse vervoerplan van Rederij Doeksen. Het vervoerplan wordt ook voorgelegd aan de gemeentes Terschelling, Vlieland en Harlingen. De Rederij moet dit plan dan met de adviezen van alle partijen, en voorzien van hun gemotiveerde reactie hierop, ieder jaar indienen bij de Staatssecretaris van I&M. In het Vervoerplan staan de ideeën en voornemens van de Rederij over de vloot, de dienstregeling, de service en de tarieven van het personen- en autovervoer et cetera. Het vrachtvervoer komt hierin niet aan bod omdat dat vrij is en geen onderdeel van de concessie. In het Vervoerplan moet de Rederij dus aangeven dat ze de adviezen van de RVA opvolgt of duidelijk uitleggen waarom ze dat (nog) niet doen. De staatssecretaris heeft het laatste woord en kan van de Rederij eisen dat adviezen toch worden opgevolgd.

De Rederij moet ook een klantenpanel instellen voor het bespreken van klantbelangen. Rederij Doeksen heeft in 2008 Klantenpanels op Terschelling en Vlieland opgericht om het contact met de gebruikers van de veerdienst te verbeteren . De samenstelling ervan kwam tot stand in samenspraak met de eilander Gemeente besturen . Dit Klantenpanel (KP) vergadert samen met de RVA zodat alles goed is afgestemd. In de RVA en het KP zijn diverse geledingen en belangengroepen uit de eilander gemeenschap vertegenwoordigd. Er is een onafhankelijke voorzitter.

Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd over zaken die op het eiland spelen, ontwikkelingen bij de Rederij en uiteraard over het Vervoerplan. Individuele klachten worden doorgegeven en afzonderlijk door de Rederij behandeld. De RVA en het KP letten er op of er bepaalde patronen in vragen, klachten en opmerkingen zitten om die aan de orde te stellen. Omdat de leden van de RVA en het KP de achtergrond van sommige zaken iets beter kennen kunnen ze soms ook uitleggen waarom bepaalde zaken lopen zoals ze lopen, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de Rederij om iedereen te informeren.

Het Vervoerplan 2017 is eind september 2016 goedgekeurd door het Rijk. Dit Vervoerplan is te vinden op de website van de RVA en het KP < www.klantenadvies.nl. Over het concept van dit plan gaf de RVA ongeveer dertig adviespunten mee. De brief van de Rederij waarin zij reageert op al onze adviespunten staat ook op de website.

Zes van de dertig adviespunten waren tekstueel van aard, deze zijn allemaal opgevolgd. Van de vierentwintig inhoudelijke punten zijn er twaalf door de Rederij (vrijwel geheel) opgevolgd en twaalf niet of nog niet. Belangrijke adviespunten voor vervoerplan 2017 waren en voor zover weer van toepassing op het volgende vervoerplan zijn:

 •  De Rederij stelde voor de drie vaste afvaarten op dinsdag te verplaatsen naar de maandag. De RVA was daar niet voor. De Rederij liet dit punt in het definitieve plan varen. Het blijft zoals het was.
 • De RVA pleit voor meer tariefdifferentiatie tussen seizoenen, door de week en voor speciale doelgroepen. De Rederij wil nog niet toezeggen dat al in te voeren maar eerst verder bestuderen. Om de mogelijkheden van tariefdifferentiatie te onderzoeken wordt in het voorjaar van 2017 een aparte vergadering gehouden . De RVA ziet dit dus spoedig weer op de agenda .
 • De RVA adviseerde om de zomerdienstregeling door te laten lopen tot na het Berenloop-weekend en eventueel in oktober wat stille diensten te laten vallen. De Rederij gaf echter aan dat het in oktober al zoveel rustiger is dat ze liever in oktober met de winterdienst starten en extra vraag in die maand opvangen met extra afvaarten. Dit blijft voor de RVA nog wel een punt van nader gesprek.
 • De RVA wil graag meer informatie hebben over het zoekgedrag op de website van de boekingen. Dit gaat met name over de vraag hoeveel en wanneer potentiële reizigers afhaken omdat de gewenste boot voor de (auto)overtocht vol is. De Rederij geeft aan dat nog niet te kunnen achterhalen maar wel bezig te gaan dit verder te onderzoeken. De RVA vindt het belangrijk om te weten hoeveel mensen niet naar Terschelling komen omdat ze niet op het moment van voorkeur kunnen boeken.
 •  De Rederij gaf in het plan aan de autotarieven te willen vereenvoudigen. De RVA vindt de prijsverlaging voor grote en hoge auto’s wel aantrekkelijk maar was er op tegen dat dit opgebracht moest worden door een relatief grote tariefverhoging voor de categorie kleine auto’s. Uiteindelijk halveerde de Rederij de geplande tariefverhoging voor de groep kleine auto’s en verhoogde de frequent traveller korting voor eilanders , maar liever had de RvA helemaal geen tarief verhoging gezien.
 •  Sommige adviezen, zoals over het overkappen van de toegang naar de snelboot en het realiseren van een tweede brug voor calamiteiten vergen overleg van de Rederij met Rijkswaterstaat die de eigenaar is van het haventerrein en de afmeervoorzieningen. Ook daar let de RVA op de voortgang.

Diverse andere kleinere en grotere adviespunten blijven de komende tijd op de agenda. Ook komen de plannen voor 2018 waarin de nieuwe boten gaan varen en ingeroosterd worden begin volgend jaar aan de orde.

In 2016 hebben de RVA en het KP door een informatieavond belangstellende eilanders gevraagd actief aandachtspunten in te brengen. Dit gaan we in maart van dit jaar weer doen.

De uitwisseling van informatie met de Rederij is open. De leden van de RVA en het KP blijven alert op de opvolging van vragen en adviezen, ook als ze de eerste keer niet (gelijk) worden opgepakt . Uitgangspunt is het gezamenlijk streven naar een goede dienstverlening voor iedereen.

De RVA en het KP kunnen alles vragen en adviseren maar moeten ook werken met de bestaande concessieafspraken en daaraan tornen de Rederij en het Ministerie niet of niet zomaar. Deze concessie is ingesteld met medeweten en instemming van onze gemeentebestuurders . Een aanpassing of afwijking van de concessie zelf zal door de Rederij en de Minister pas gedaan worden als duidelijk is dat een aangekaart probleem tot reële schade voor een (grote) meerderheid leidt . Wij kunnen daarom ons werk als RVA en Klantenpanel alleen goed doen als wij alle opmerkingen met onderbouwing van u via de daar voor bestemde kanalen ontvangen. Bij meerdere signalen met dezelfde strekking die boven het individuele belang uitstijgen kunnen wij daadwerkelijk de Rederij en het Ministerie adviseren en wijzen op alternatieven. Overigens staan er in de concessie niet alleen rechten maar ook een hoop plichten voor de rederij.

Met vriendelijke groet,

Het Klantenpanel en de Raad van Advies van Rederij Doeksen, Terschelling

Homepagina

Uitbreiding klantenpanel Rederij Doeksen

In overleg met Vereniging van Huiseigenaren bij Paal 8, Vereniging van Belangen van Midsland aan Zee en Stichting Individuele Logiesverstrekkers en in samenspraak met vertegenwoordigers van het Klantenpanel Terschelling, is besloten dat bovengenoemde organisaties worden toegevoegd het Klantenpanel Terschelling. Zij zullen vanaf oktober a.s. deelnemen aan de vergaderingen en worden vertegenwoordigd door mevrouw Monique de Boer (plaatsvervanger de heer Gerben Terpstra).